NghĩaL. L., và HạnhT. T. M. “Đặc điểm xương hàm vùng mất răng hàm lớn hàm dưới Trên Phim Cone Beam Computed Tomography của bệnh nhân cấy ghép Implant Nha Khoa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/414.