TâmH. T. X., VânB. T., và ÁnhT. N. “Hội chứng chuyển hóa Trên bệnh nhân vảy nến: Một Nghiên cứu so sánh”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/402.