QuốcN. V., và MinhN. Đức. “Hiệu Quả điều trị Viêm Quanh khớp Vai đơn thuần thể hàn thấp bằng xông thuốc kết hợp vận động trị liệu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/401.