TiếnL. V., MinhL. Q., GiangL. T., và ThắngN. C. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và Mô bệnh học của tổn thương hốc mắt ở bệnh nhân được nạo vét hốc mắt”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/400.