TuânL. Đình, NgaN. T. P., HóaT. T. T., và LanN. T. H. “Khảo sát sự Thay đổi nồng độ Glucagon-Like Peptide-1 Sau điều trị bằng đơn trị liệu Sitagliptin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/397.