HàL. T. V., và Đệ Đoàn V. “Tác động của bổ Sung thuốc Sitagliptin Lên tình trạng kháng Insulin, chức năng Tế bào Bêta ở bệnh nhận đái tháo đường týp 2 đang dùng thuốc uống Hạ đường máu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/391.