TâmH. T. X., VânB. T., và ÁnhT. N. “Đặc điểm lâm sàng Và các yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân vảy nến Có hội chứng chuyển hóa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/390.