HảiL. T., HoànP. Q., ThịnhN. T., SơnL. T., TrungN. T., Tiến Đào Đức, HiếuL. T., Giang Đào P., QuangV. V., BìnhM. T., và LâmN. N. Đại. “Nghiên cứu Giá trị dấu ấn Sinh học DKK1 Và HBx-LINE1 Trong chẩn đoán Và Theo Dõi điều trị Ung Thư biểu Mô Tế bào Gan”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/389.