HùngN. X., và PhươngN. T. “Kết Quả điều trị Rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 3, Tháng Sáu 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/385.