Hồng AnhT., và Đình CẩmT. “Khảo sát mối Liên Quan giữa kiểm soát huyết áp với tình trạng hoạt động chức năng ở người Cao tuổi”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/362.