Văn SơnT., Đăng MạnhN., Thanh Quyên Đào, Thị Kim Phương N., và Hữu SongL. “Giá trị của kiểu Gen Trong xác định Klebsiella Pneumoniae kháng Carbapenem gây nhiễm khuẩn huyết ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/359.