Tiến QuangN., và Quốc HoànC. “Đánh Giá kết Quả của miệng nối Bên tận Sau phẫu thuật cắt trước thấp điều trị Ung Thư trực tràng ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/356.