Trường GiangN., và Trung KiênN. “Rối loạn đông máu Và mối Liên Quan với độ nặng ở bệnh nhân đa chấn thương”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/354.