Hoàng ĐứcN., Quang NamT., Mạnh HùngL., Văn HuyN., và Văn AnP. “Chẩn đoán Và điều trị U hạch thần Kinh tuyến thượng thận”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/352.