Thị NươngT., Minh Ngọc QuangP., và Minh ThắngD. “Khảo sát tình trạng sử dụng thuốc chẹn Beta không chọn lọc Trong điều trị dự phòng chảy máu Tiêu hóa ở bệnh nhân Xơ Gan Có tăng áp lực tĩnh mạch cửa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/338.