Thị Khánh TườngT. “So sánh tỷ lệ tiệt trừ Helicobacter Pylori của phác đồ 4 thuốc chứa Levofloxacin với phác đồ 3 thuốc chứa Levofloxacin ở bệnh nhân thất bại với phác đồ 3 thuốc chuẩn ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/337.