Đức ThuậnN. “Chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đau mạn tính điều trị nội Trú tại Bộ môn Thần Kinh - Bệnh viện Quân Y 103”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/335.