Văn LuậnP., Đình TiếnN., Minh HảiN., Thị DuyênT., và Thị ThanhB. “Điều trị Ung Thư biểu Mô tuyến của phổi Giai đoạn tiến Xa đột biến Gen EGFR dương tính bằng Gefitinib”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/333.