Ngọc QuangP. M., và Minh ThắngD. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội Soi, Mô bệnh học của Polyp tâm vị-thực quản”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 4, Tháng Tư 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/332.