ĐôngP. N., NgaD. M., CungL. X., và NgânN. Đình. “Vai Trò của phẫu thuật rửa mủ tiền phòng Trong chẩn đoán Và điều trị Viêm loét giác mạc”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 3, Tháng Sáu 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/323.