HoaN. N., và BìnhT. T. “Đánh Giá hiệu Quả của chốt sợi Trong phục hồi thân răng hàm lớn”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2020, tr 96-101, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/292.