TríT. Đức, HiếuT. H., HảiL. N. Đình, ThúyP. N., LộcN. T., và ThảoP. T. “Giá trị Thang điểm PNED Trong Tiên lượng bệnh nhân xuất huyết Tiêu Hoá Trên không Do dãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115 ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 19, số p.h 1, Tháng Hai 2024, doi:10.52389/ydls.v19i1.2114.