HuânN. T., TuyếtH. T., và HaiN. V. B. “Trầm cảm ở bệnh nhân Cao tuổi nội Trú Có bệnh Tim mạch: Tỷ lệ Và yếu tố Liên Quan”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 19, số p.h 1, Tháng Hai 2024, doi:10.52389/ydls.v19i1.2110.