TrungN. Đình, TâmN. C., CườngN. T., NamH., KhánhL. N., HuyềnD. T., NgaD. T., HuânL. X., LanT. T., và DungN. T. T. “Giá trị Tiên lượng tử Vong của một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng Trong đa chấn thương”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 19, số p.h 1, Tháng Hai 2024, doi:10.52389/ydls.v19i1.2105.