TrởC. V., và SươngN. M. “Đánh Giá hiệu Quả điều trị nấm móng Do Vi nấm sợi bằng Laser CO2 Vi điểm phối hợp với Clotrimazole Thoa tại chỗ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 2, Tháng Hai 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/185.