HoàiN. T., BàngM. H., và TrungN. T. “Đối chiếu hình ảnh nội Soi với kết Quả Mô bệnh học của Polyp đại trực tràng”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 3, Tháng Ba 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/161.