MinhH. Đức, BìnhN. V., Quý T. V., TúP. V., Việt P. K., và TuấnT. Q. “Đánh Giá kết Quả Ban đầu phẫu thuật nội Soi Sau Phúc mạc điều trị sỏi San Hô bán phần”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 6, Tháng Tám 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/108.