PhúcP. H., Kham T. Q., và HàL. T. T. “Đánh Giá kiến thức Và thực hành của người bệnh về chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2019”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 6, Tháng Mười 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/106.