[1]
HạnhT. T. H., Vân T. C., HằngP. T. M., Thành Đặng T., và Em Đặng V., “Nghiên cứu nồng độ kẽm và đồng trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 8 2019.