[1]
TrungN. Đình, TốtN. H., ThạchN. C., HinhQ. X., và AnhT. D., “Giá trị của cystatin C trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 8 2019.