[1]
HuyN. Q. và KhươngK. V., “Nghiên cứu điểm thuốc vận mạch - cường tim sau phẫu thuật thay van hai lá”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 8 2019.