[1]
ThụV. Đức, Bích N. N., và Tuấn N. A., “Kết quả sớm phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật và tán sỏi điện thủy lực điều trị sỏi đường mật chính”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 10 2019.