[1]
YênN. T. và Lân Đặng H., “Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị xuất huyết tiểu não tự phát”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 8 2019.