[1]
ThànhB. Đức, SơnN. H., HùngP. N., và Quý N. T., “Nghiên cứu vai trò của NT-proBNP huyết thanh trong chẩn đoán suy tim cấp sau phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 8 2019.