[1]
TâmV. T., HienP. T., và HùngN. T., “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Chlamydia trachomatis ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 8 2019.