[1]
Quỳnh T. T. N. và SỹB. T., “Tìm hiểu mối liên quan giữa bệnh lý gan với truyền máu ở bệnh nhân thalassemia tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 9 2019.