[1]
KhươngK. V., “Nghiên cứu ảnh hưởng huyết động của rung nhĩ ở bệnh nhân tăng áp phổi do bệnh tim trái”, YDLS, vol 14, số p.h 5, tháng 8 2019.