[1]
Đông Đỗ V., ThấuN. S., và SángV. V., “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tính kháng kháng sinh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do Staphylococcus aureus điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2016 đến năm 2018”, YDLS, vol 14, số p.h 4, tháng 8 2019.