[1]
KhoaP. H., HạnhC. H., QuangN. T., và ThúyT. T. T., “Đánh giá kết quả điều trị tổn thương tân sản nội biểu mô vảy độ cao cổ tử cung (HSIL) bằng kĩ thuật LEEP”, YDLS, vol 16, số p.h 2, tháng 3 2021.