[1]
TrungN. T. T., Hà L. N., và GiangP. T., “Nghiên cứu tình trạng rối loạn đồng bộ thất trái bằng xạ hình GSPECT ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim ”, YDLS, vol 14, số p.h 4, tháng 6 2019.