[1]
Quyên Đào T., “Xây dựng quy trình realtime RT-PCR phát hiện Zika và Chikungunya”, YDLS, vol 16, số p.h 1, tháng 3 2021.