[1]
LongN. H. và HằngP. L., “Đánh giá kiến thức về bệnh tan máu bẩm sinh trên thanh niên chưa kết hôn tỉnh Yên Bái năm 2017”, YDLS, vol 14, số p.h 4, tháng 6 2019.