[1]
HàoN. T., TuấnT. L. A., NhiP. T. U., và NgọcL. T. M., “So sánh hiệu quả điều trị hạt cơm bằng phương pháp xịt nitơ lỏng kết hợp bôi dung dịch castellani so với kết hợp bôi eosin 2% vào đáy tổn thương”, YDLS, vol 16, số p.h 1, tháng 3 2021.