[1]
ThắngV. Đức, “Kết quả xa ung thư nhầy nguyên phát ở phổi được điều trị bằng phẫu thuật: Nhân một trường hợp”, YDLS, vol 14, số p.h 4, tháng 7 2019.