[1]
LợiL. V., DươngT. T., và KhôiL. N., “Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị sỏi đường mật chính có sử dụng nội soi đường mật và ống nối mật - da”, YDLS, vol 15, số p.h 6, tr 74-80, tháng 12 2020.