[1]
Mai Anh Đào T. và HuyN. V., “Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có hội chứng A-V ”, YDLS, vol 15, số p.h 6, tr 64-68, tháng 12 2020.