[1]
Phương T. T., “Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ”, YDLS, vol 14, số p.h 4, tháng 7 2019.