[1]
MinhP. N., Nghĩa Đinh V., SơnN. T., và HảiL. T. T., “Một số đặc điểm giải phẫu nhánh tận thái dương - trán dây thần kinh mặt chi phối cơ trán ở người Việt trưởng thành”, YDLS, vol 15, số p.h 5, tháng 11 2020.