[1]
LươngH. V., NhungN. V., và KhánhL., “Nghiên cứu giá trị cắt lớp vi tính ngực trong chẩn đoán nốt đơn độc ở phổi có đường kính lớn hơn 8mm”, YDLS, vol 15, số p.h 5, tháng 11 2020.