[1]
YênN. T., DũngT. Q., và Lân Đặng H., “So sánh hiệu quả lâm sàng và dùng thuốc giảm đau sớm sau phẫu thuật lấy đĩa đệm thắt lưng: Phẫu thuật mở lấy đĩa đệm dưới màng xương và vi phẫu thuật lấy đĩa đệm qua tách cơ”, YDLS, vol 15, số p.h 5, tháng 11 2020.